Blind hiring – ako najímať bez predsudkov

V snahe prijať tých najkvalifikovanejších kandidátov sa recruiteri často dostávajú do situácie, kedy potenciálnych zamestnancov neposudzujú celkom objektívne. Predsudky voči druhým, vedomé či nevedomé, môžu ovplyvniť celý prijímací proces a v konečnom dôsledku aj samotnú budúcnosť spoločnosti. Existuje spôsob ako ich eliminovať a zobjektívniť výber kandidáta. Riešením je tzv. Blind hiring.

Skryté predsudky, o ktorých neviete

Je prirodzeným ľudským nedostatkom vytvoriť si prvý dojem na základe toho, čo počujeme, alebo vidíme. V prípade prijímacieho procesu sa o názor na človeka postará oblečenie, prejav i kandidátove resumé. Manažéri majú tendenciu podceniť uchádzačov z menej prestížnych vzdelávacích inštitúcií, či utvárať si prvý dojem na základe predošlého zamestnávateľa. Predsudky u recruiterov mnohokrát spôsobuje i prítomnosť tetovania či piercingu na viditeľnom mieste, príliš vyzývavý alebo neformálny odev, či nevhodná sebaprezentácia.

Blind hiring nie je vôbec slepý

Jeden z najnovších trendov, ktorý ovláda väčšinu náborových procesov je takzvaný Blind hiring. Jeho cieľom je do čo najväčšej miery eliminovať akékoľvek predsudky, ktoré by mohli ovplyvniť výber kandidáta. Úlohou tohto procesu je najmä zodhaliť konkrétne a skutočné schopnosti, či prínos uchádzača pre danú spoločnosť. Aj preto sa táto metóda často využíva pri eliminácii počtu menej kvalifikovaných kandidátov i pri zefektívnení celého náborového procesu.

Princíp je v čiastočnej anonymite kandidáta

Pravidlom Blind hiringu je uskutočniť objektívne rozhodnutie za každých okolností. Tento predpoklad je pritom dosahovaný vytvorením určitého stupňa anonymity, ktorý je zaistený vymazaním základných údajov z resumé, ako je vek, počet rokov praxe, či dokonca prehľad online aktivít uchádzača. Napríklad spoločnosť Ernest & Young od roku 2015 vymazáva z resumé aj informácie o dosiahnutom vzdelaní. Kandidáti sú hodnotení výlučne na základe výsledkov modelových úloh alebo testov počas interview, ktoré odrážajú reálne kompetencie a povinnosti s ktorými sa stretnú v budúcom zamestnaní.

Modelové úlohy, ktoré otestujú schopnosti zamestnanca

Zapojením testovacích úloh do pracovného pohovoru si personalista vytvára možnosť zistiť úroveň technických i kognitívnych dispozícií kandidáta. Ich princíp spočíva v aplikácii rovnakých podmienok pre každého uchádzača, kde sú kandidátom kladené vždy rovnaké otázky v nezmenenom poradí. Iným spôsobom, ako počas interview zistiť rozsah schopností uchádzača, sú napríklad modelové úlohy, ktoré umožňujú manažérom porovnávať výkony kandidátov (napr. rýchlosť alebo presnosť). Blind hiring poskytuje všetkým kandidátom rovnakú možnosť získať zamestnanie výlučne na základe reálnych schopností. Aj preto sa stáva vo väčších spoločnostiach veľmi obľúbeným.

Prínos aj pre spoločnosti

Tak ako je blind hiring prínosný pre kandidátov s rôznorodým životopisom, je zaujímavý aj pre samotnú spoločnosť. Zlepšovaním metód náborového procesu si totiž firma zlepšuje svoj image v očiach verejnosti i kandidátov a zároveň profituje z konkurenčnej výhody, ktorú prináša rôznorodosť kvalifikovanej pracovnej sily. Touto metódou sa zaoberajú mnohé zahraničné spoločnosti, ktoré recruiterom poskytujú špecializovaný tréning i potrebné vedomosti.

PÁČIL SA VÁM TENTO ČLÁNOK? ZDIEĽAJTE HO S PRIATEĽMI.

Prihláste sa k odberu

Zaujímavé info zo sveta recruitmentu, biznisu a kariéry každý mesiac vo vašej mailovej schránke.

Ostaňme v spojení

Sledujte nás na Facebooku a Linkedin. Prinesieme vám vždy čerstvý a kvalitný obsah.