HR

8 užitočných rád, ako poskytnúť negatívny feedback

27. decembra 2017 | 3 minúty čítania

Podať konštruktívnu negatívnu spätnú väzbu je náročnou úlohou nielen pre skúsených recruiterov, ale aj vrcholových manažérov. Ako efektívne vyjadriť negatívne stanovisko a zároveň motivovať uchádzača, či zamestnanca k lepším výsledkom? Prečítajte si v článku.

Dôležitá úloha negatívnej spätnej väzby

Cieľom spätnej väzby je motivovať zamestnancov i kandidátov o zamestnanie k lepším výsledkom. Konštruktívne podaný negatívny feedback by mal pomôcť zamestnancom či kandidátom ukázať svoj plný potenciál. Snažte sa preto vyhnúť poučovaniu, buďte taktní, neporovnávajte a predovšetkým ponúknite svoje skúsenosti ako rady.

Negatívna spätná väzba po interview

Len 30% zamestnávateľov je ochotných poskytnúť spätnú väzbu kandidátom, ktorí pri osobnom pohovore neuspeli. Prečo je konštruktívny negatívny feedback dôležitý? Pozitívna skúsenosť uchádzača je jedným z faktorov, ktoré pomáhajú budovať férový imidž zamestnávateľa. Ukážete tak, že si nielen vážite čas, ktorý uchádzač strávil prípravou na interview, ale aj to, že vám záleží na jeho osobnom raste.

Ako poskytnúť konštruktívny negatívny feedback?

Vo všeobecnosti je pre HR manažérov efektívnejšie oznámiť rozhodnutie o neprijatí do zamestnania písomnou formou. Pri konštruovaní takého e-mailu nezabudnite:

  • Hovoriť pravdu – Úprimnosť vám zaistí rešpekt. Dávajte si pozor na zaobaľovanie faktov, či eufemizmy. Buďte ohľaduplní, no zároveň si stojte za svojim rozhodnutím. 
  • Buďte taktní – pomôžu vám priame odpovede. Ak ste si napríklad pri interview všimli, že je kandidát príliš nervózny, pri vyjadrení rozhodnutia štylizujte vety taktne – ,,Primeraná gestikulácia i rozvážny spôsob komunikácie počas pohovoru tvorí dojem vyrovnanosti a profesionálneho prístupu”, namiesto – ,,Všimli sme si, že máte problémy s komunikáciou face-to-face, preto je nepravdepodobné, že by ste uspeli na našom sales oddelní.”
  • Ponúknite rady – vyhnite sa spisovaniu zoznamov vecí, ktoré sa vám nepozdávali. Pri tvorbe negatívneho vyjadrenia používajte špecifické príklady a rady, ktoré môžu kandidátom pomôcť v budúcnosti v ich kariérnom živote.  
  • Chváľte, ak môžete – súčasťou negatívnej spätnej väzby by malo byť i vyzdvihnutie kandidátových vlastností, ktoré sa vám skutočne páčili. Zmiernite tak negatívny význam a navyše vyzdvihnete uchádzačove silné stránky, na ktorých môže v budúcnosti stavať.

Aj manažér by mal vedieť podať negatívny feedback

Ak ste manažér akejkoľvek spoločnosti viete, že aj výkon jedného zamestnanca dokáže ovplyvniť efektivitu celej firmy. Akou formou podať konštruktívnu kritiku?

  • Medzi štyrmi očami – ak sa chystáte adresovať negatívny feedback na osobu konkrétneho zamestnanca, nerobte to verejne. Namiesto toho zamestnanca pozvite na osobný rozhovor a ukážte mu, že  v prvom rade mu chcete pomôcť zlepšiť jeho pracovný výkon.
  • Pozitívny prístup – začnite konverzáciu tým, že vyzdvihnete zamestnancove pozitíva. Načrtnete tak vaše očakávania a povzbudíte jeho sebavedomie. Dajte si predovšetkým záležať, aby cítil, že mu chcete pomôcť. Vyhnite sa slovám ako – ale, avšak, hoci, ktoré odvádzajú pozornosť od predošlých vyjadrení.
  • Buďte konkrétni – konkretizujte situácie, v ktorých zamestnanec nepodával optimálny pracovný výkon. Aj negatívnu spätnú väzbu najlepšie poskytnete použitím reálnych príkladov – ,,Všimli sme si, že pri komunikácii so zákazníkmi nie vždy využijete príležitosť povedať im o produkte…” Podobne štylizovaný feedback nabáda zamestnanca prehodnotiť predošlé kroky a hľadať spôsoby ako zlepšiť svoj pracovný výkon.
  • Spoločné riešenie – osobný rozhovor poskytuje zamestnancovi šancu  reagovať na vaše komentáre. Zaujmite férové stanovisko, dajte mu priestor vyjadriť svoj názor, či odôvodniť konanie. Nezabudnite, že cieľom negatívnej spätnej väzby je motivovať zamestnanca k lepšiemu výkonu, nie ho deprimovať. Nájdite spoločne najprv príčinu a následne aj riešenie situácií, ktoré zhoršujú jeho pracovný výkon.

Hoci je náročné podať negatívnu spätnú väzbu prijateľným spôsobom, netreba sa jej báť. V skutočnosti množstvo zamestnancov vo vlastnom záujme očakáva negatívny feedback.  Umožňuje im totiž nielen kariérny, ale aj osobný rast.

Páčil sa vám tento článok? Zdieľajte ho s priateľmi.