Predstavujeme nové logo PERSONALITY

Technológie a generačná výmena zaistili absolútnu zmenu trhu. Spoločnosti požadujú "smart" ľudí, ktorí budú schopní samostatne uvažovať, koncipovať a riešiť úlohy - nie len vykonávať zadané príkazy. Ľudia sa taktiež menia. Majú možnosť výberu firmy aj konkrétnej pozície. Čas priemernej dĺžky zotrvania v jednej spoločnosti alebo na jednej pozícii sa neustále skracuje.

O nás

Dobrí ľudia pre dobré spoločnosti

Ponúkame plný rozsah služieb v oblasti vyhľadávania, výberu zamestnancov a ľudských zdrojov od vstupných pohovorov, psychometrického testovania po zabezpečenie mzdového účtovníctva.

Naše služby poskytujeme najmä v regióne Nitra a Bratislava. Regionálne pôsobenie našej spoločnosti Personality Vám dáva výhodu nájsť Dobrých ľudí priamo v regióne kde plánujete rozvíjať svoje ďalšie aktivity.

Viac informácií